Forutsetninger som former folks standpunkter til valgordninger, endres med radvalg og fondsvalg. Dette behandles i Demokrati med radvalg og fondsvalg i kapitlet Tilbakeskuende med hensyn til ulike valgordninger (énmannskretser, større valgkretser, hele landet én valgkrets).