Valg av rektor ved Islands universitet i Reykjavik foregikk i to omganger våren 1997. Reglene om omvalg for de to som får flest stemmer, om ingen får alminnelig flertall, er eldre, men ved dette valget var det for første gang anledning til å gjenta valget. Alle professorer er på valg, men fem av dem hadde meldt sin interesse. Først var det prøvevalg. Kandidatene oppnådde da 25%, 21%, 22%, 11% og 15%. Den som fikk minst støtte trakk seg tilbake. En måned seinere ble det valg. De fire oppnådde henholdsvis 27,2%, 28,6%, 21,3% og 21,2%. En uke seinere var det valg mellom de to som fikk mest støtte, med uendret rekkefølge som resultat.

Det er ikke blitt undersøkt om det i det første valget forekom at en velger unnlot å stemme på den han syntes var best, fordi det var lite håp om tilstrekkelig støtte til å bli med i annen omgang. Det er heller ikke blitt undersøkt hvordan velgerne i sine tanker ordnet kandidater som de ikke stemte for. La oss tenke oss at de to som fikk mest støtte ble vurdert dårligst av dem som ikke stemte på dem. La oss videre tenke oss at de to som fikk minst støtte, var blitt vurdert nest best av dem som ikke stemte på dem. Det er hverken opplysninger eller mistanke om det, men det kan gå slik med denne valgordningen, og da hadde valg i annen omgang blitt mellom de to som de fleste ville minst, og en av de to som hadde de fleste mot seg, ville blitt rektor.

La oss se hvordan det hadde gått i radvalg med de forannevnte forutsetninger, dvs. at A og B ble vurdert dårligst hos dem som ikke satte dem nr. 1, og C og D nest best hos dem som ikke satte dem nr. 1. Stemmetallene fra det faktiske resultat avrundes: A 27, B 29 og C og D 21 hver av dem. Radvalgsresultatet hadde blitt følgende:

 27 

 29 

 21 

 21 

 A 

 B 

 C 

 D 

 C,D 

 C,D 

 D 

 C 

 B 

 A 

 A,B 

 A,B 

Poengene blir:

A: 27x3+21x0,5+21x0,5=102 (A og B deler med hverandre poengene for 3. plass)

B: 29x3+21x0,5+21x0,5=108

C: 27x1,5+29x1,5+21x3+21x2=189 (C og D deler med hverandre poengene for 2. og 3. plass)

D: 27x1,5+29x1,5+21x2+21x3=189

Resultatet er at C og D får like mange poeng og betydelig flere enn A og B som valget i annen omgang stod om.