Vi tenker oss en forening der det skal velges to representanter. Hittil har to meget erfarne menn vært foreningens representanter. Nå synes alle at det bør skje en fornying ved at den ene byttes ut mot en ny, men folk er ikke enige om hvem av de to gamle som skal fortsette. I stedet for den som eventuelt slutter er det fem som kommer på tale. Om valget skjer ved at folk skriver to navn, og alle skriver én veteran og én ny, kan resultatet bli at begge veteranene blir valgt fordi stemmene sprer seg mer på de nye.

Radvalg kan sikre denne fornying, altså at det blir valgt en ny representant ved siden av en veteran. Da blir det valg av par der den ene er veteran (V) og den andre ny (N). Om det er 2 veterankandidater og 5 nye blir det 10 par: N1G1, N1G2, N2G1, N2G2, N3G1, N3G2, N4G1, N4G2, N5G1 og N5G2. Velgerne ordner parene. Det par velgeren plasserer øverst, får 9 poeng (det er for ham bedre enn 9 par), det nest øverste 8 poeng osv.

Mulige par kan lett bli mange. Enda flere kan mulighetene bli om det skal velges mer enn to. Det er en praktisk sak hvordan antall alternativ kan holdes nede. Det kan f.eks. skje ved å kreve et visst antall anbefalinger for at et alternativ (par eller gruppe) får bli med i valget.

Det som her er påpekt om valg av ny eller veteran, gjelder også om det er spørsmål om å sikre at av to som velges, blir den ene mann og den andre kvinne.