Det skal velges formann. 6 står på valg: A, B, C, D, E, F.