Demokratisentret - Valg av formann: 6 kandidater

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

Det skal velges formann. 6 står på valg: A, B, C, D, E, F.