I Demokrati med radvalg og fondsvalg behandles kontroll med utnyttingen av energiressurser med fondsvalg (se artikkelen Kontroll av utnyttingen av naturressurser), med hensyn til industridepartementets samlede plan for utnyttingen av vasskraft og jordvarme, se også Rammeplan for kraftverk.