Demokratisentret - Studieområdet

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

er metoder ved avstemning og valg og hovedoppgaven å undersøke hvordan det med radvalg og fondsvalg gis mulighet å forelegge alternativ i saken og følge opp standpunkt i samsvar med hver enkelts oppfatning, jamført med det man er vant med, og da hvordan saksbehandling og forutsetningene for samfunnsarbeid endres med metodene.

Fondsvalg er mest spennende, det er en metode i demokrati tilsvarende allment verdimiddel i økonomi.