er metoder ved avstemning og valg og hovedoppgaven å undersøke hvordan det med radvalg og fondsvalg gis mulighet å forelegge alternativ i saken og følge opp standpunkt i samsvar med hver enkelts oppfatning, jamført med det man er vant med, og da hvordan saksbehandling og forutsetningene for samfunnsarbeid endres med metodene.

Fondsvalg er mest spennende, det er en metode i demokrati tilsvarende allment verdimiddel i økonomi. 

Status i 2018

Måten å behandle store saker i fondsvalg, beskrevet først i Demokrati med radvalg og fondsvalg i 2003, ble et gjennombrudd for innsikten i anvendeligheten av fondsvalg. Seinere bidrag viser stadig klarere hvordan anvending av radvalg og fondsvalg må kunne avspeile en framgangsmåte og stemning som preger et samfunn som er godt.