er metoder ved avstemning og valg og hovedoppgaven å undersøke hvordan det med radvalg og fondsvalg gis mulighet å forelegge alternativ i saken og følge opp standpunkt i samsvar med hver enkelts oppfatning, jamført med det man er vant med, og da hvordan saksbehandling og forutsetningene for samfunnsarbeid endres med metodene.

Fondsvalg er mest spennende, det er en metode i demokrati tilsvarende allment verdimiddel i økonomi. 

Status i 2020

Måten å behandle store saker i fondsvalg, beskrevet først i Demokrati med radvalg og fondsvalg  i 2003, ble et gjennombrudd for innsikten i anvendeligheten av fondsvalg. Seinere bidrag viser stadig klarere hvordan anvending av radvalg og fondsvalg må kunne avspeile en framgangsmåte og stemning som preger et samfunn som er godt.

Seminar på Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo, 12. november 2019, om Radvalg og fondsvalg. Status i 2018. Artikler og kommentarer siden 2003. Forfatteren trakk fram følgende hovedtema (numrene refererer artikler i boka):

1. Meningsytringer i avstemning og valg (26) med en studie (7) og kort forklaring (27). 
2. Kontroll av naturen og forvaltning av ressurser, nr. 1, 2, 3, 5, 6, 20.
3. Valg, både med radvalg og fondsvalg, nr. 8, 10, 12, 17, 25.
4. Vedtekter, grunnlov, nr. 9, 21.

Når det gjelder fondsvalg ble det påpekt at saksbehandling kan avsluttes med radvalg eller på tradisjonelt vis, ettersom man vil.

Med henvisning til innledningen (Status i 2018) konkluderer forfatteren nå noe sterkere, nemlig at det dreier seg, med begge metodene i tankene, om en politisk-økonomisk modell som integrerer markedsmessig økonomi og demokrati bedre enn andre modeller.