Det var fire kandidater for valg av Islands president i 1996. Olafur R. Grimsson ble valgt med 41,4% av de gyldige stemmene, Astthor Magnusson fikk 2,7%, Gudrun Agnarsdottir 26,4% og Petur Hafstein 29,5%. Noen dager før valgdagen undersøkte Gallup velgeropinionen. Det ble undersøkt hvem det var mest sannsynlig folk ville stemme på. Av 606 stemmer fikk Astthor 19 (3,1%), Gudrun 174 (28,7%), Olafur 229 (37,8%) og Petur 184 (30,4%). Videre ble det undersøkt hvem som helst kom på tale som nummer to. Med dette veit man ikke like mye som med radvalg der folk har muligheten å rangordne alle, men undersøkelsen er uansett det blitt anvendt til å anslå hvilket resultat radvalg ville gitt, og da har de kandidater som ikke ble plassert som nr. 1 eller 2 fått dele tredje og fjerde plass i beregningen av poengene, og når svaret gjaldt bare 1. plass, fikk de andre kandidatene dele annen, tredje og fjerde plass. Slik ble poengene for Astthor 458, for Gudrun 1 188,5, for Olafur 1 038 og for Petur 951,5. Gudrun fikk flest poeng fordi storparten av dem som satte Olafur eller Petur på første plass, satte Gudrun som nummer to, mens de som satte Gudrun på første plass, delte seg i to noenlunde like store grupper med Olafur og Petur som nummer to. — Om det hadde vært valg i annen omgang mellom de to som fikk mest oppslutning på første plass, ville det blitt mellom Olafur og Petur, og Olafur blitt valgt.