For valg av rektor ved Islands Universitet er det en bestemmelse at om ingen får alminnelig flertall skal ded velges mellom de to som fikk flest stemmer.

Dette behandles i Demokrati med radvalg og fondsvalg (se artikkelen Valg i annen omgang om de to som de fleste ville minst) og det vises et eksempel om at det kunne hende at annen omgang ble mellom de to som de fleste ønsket minst.