Tall fra en Gallup-studie ble anvendt til forklaring av radvalgets egenskaper i Demokrati med radvald og fondsvalg (artikkel II.A.3, Unødvendig å ha to omganger). Tallene var fra presidentvalget i Island i 1996. Innstilling til kandidatur var da sjølsagt ekki på radvalgs premisser. Slike tall har derfor ikke videre mening til sammenlikning.

Hvordan radvalg preger forutsetningene for kandidatur vises i artikkelen Hvordan valget av president blir mer solid ettersom kandidatene blir flere.