På Island er det vanlig med prøvevalg for å lage en liste av kandidater for Alltingsvalg eller kommunestyre. Da kan det gå slik at ingen av dem som deltok i valget har villet det som ble resultatet. Radvalg er her en heldig metode, jfr. artikkelen Radvalg av styre i Demokrati med radvalg og fondsvalg.

Iblant blir prøvevotering ordnet for å få en idé om det før avstemningen hvilket alternativ eller hvilke kandidater står sterkest og hva har så liten oppslutning at det har ingen mening å ta det i betraktning. Radvalg anvendt på denne måten behandles i artikkelen Felles ansvar: Radvalg som grunnlag for sondering i Demokrati med radvalg og fondsvalg og forholdet er nevnt i kapitlet Radvalg.