Demokratisentret - Om Demokratisentret

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

Demokratisentret undersøker metoder ved avstemning og valg og der gis råd ved anvendelse av dem. Virksomheten presenteres på www.abcd.is og ved utgivelse av skrifter.