Demokratisentret undersøker metoder ved avstemning og valg og der gis råd ved anvendelse av dem. Virksomheten presenteres på www.abcd.is og ved utgivelse av skrifter.