I miljøsaker dreier det seg gjerne om å tillate eller forby, med ulike betingelser. Da kan det som til å begynne med synes være et spørsmål om å være med eller mot, bli en sak til overveielse med mange slags utforming, og da er det en klar sak for radvalg, enten saken er hos valgte representanter eller det blir allmenn avstemning.

I Demokrati med radvalg og fondsvalg behandles rot som ikke ville oppstått med radvalg, ved opininionsundersøkelser om forbud eller heimel (se artikkelen Hva angår bikkja mi andre?). I kapitlet Store saker behandles fondsvalg ved kontrollen av utnyttingen av naturressurser.