Demokratisentret - Logo

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg


Når radvalg og fondsvalg gjennomføres ytrer velgeren seg nærmere enn tilfellet er med et kors, i radvalg ved å sette tall ved sakens alternativ eller kandidater (a, b, c, d osv.), i fondsvalg ved å sette tall på enkelte alternativ for å vise det antall stemmer han tilbyr for hvert enkelt alternativ.