Bør elva utnyttes for elektrisitet og hvorledes? Det foreligger fire alternativ.

A) Ett kraftverk på 54 MW

B) To kraftverk med til sammens 64 MW

C) Det skjer ingen utbygging av kraftverk i elvedraget

D) Foreløpig tas det ingen avgjørelse om utbygging eller fredning i elvedraget