Vi tar for oss to muligheter med fondsvalg for å slutte om kontroll av utnyttingen av naturressurser. Det ene tilfellet er prioritering av kraftverk. Ressursen, vassfall og jordvarme, kan ikke bare utnyttes for energiproduksjon, fordi den med sin omegn kan også nyttes for jakt og fiske og for turisme. For noen er fredning et tilstrekkelig hensyn, uten økonomiske overveielser. Her er det ulike synsmåter og motstridende interesser som kan avveies med fondsvalg. Den andre muligheten er regulering av fisket i havet. Havet har vært en felles ressurs som allmenning. Det er mange hensyn som kan tas for å påvirke avkastningen av de enkelte fangstslag og havets avkastning i sin helhet. Meningene er delte om tiltak og interessene er motstridende.