Med radvalg kan man sikre bestemte proporsjoner mellom kjønnene ved styrevalg. Det behandles i Demokrati med radvalg og fondsvalg i artikkelen Valg av ny eller gammel, mann eller kvinne og så igjen i artikkelen Radvalg vedtektsfestet; se også i indeksregistret: kjønn, forhold ved valg.