Det er 6 som står på valg: A, B, C, D, E, F.

1) Velgeren setter 1 ved det alternativ som han vil helst. Siden kan han ordne nedover så langt han bryr seg om.

Eksempel:
A) 1 1 1
B) 2 2
C) 3 3
D) 4
E) 5
F) 6

2) Velgeren kan merke det alternativ han ønsker minst og siden oppover så langt han bryr seg om.

Eksempel:
A)
B)
C)
D) 4
E) 5
F) 6 6

3) Velgeren kan merke både ovenfra og nedenfra.

Eksempel:
A) 1
B) 2
C)
D)
E) 5
F) 6

4) Velgeren kan sette mer enn ett alternativ i samme plass.

Eksempel:
A) 1 1 1 1
B) 1 1 2 1
C) 2 2
D)
E) 6
F) 6 6