I Demokrati med radvalg og fondsvalg behandles spørsmålet om folkeavstemninger ikke spesielt—det blir såvidt nevnt i siste kapittel, Demokratisk sinnelag, men i artikkelen Erfaring med radvalg drøftes allmenn avstemning med radvalg. Der dreier det seg om å behandle en sak med flere enn to alternativ.