Demokratisentret - Finansbudsjett

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

Undet arbeidet med et finansbudsjett er der en stadig tautrekking mellom følelsen for byrder på folk og bedrifter og for tilfredsstillelsen av behov med utgifter. Samtidig er det innbyrdes tautrekking på grunn av inntektskilder og mellom ulike grupper av utgifter.

I Demokrati med radvalg og fondsvalg behandles fondsvalg for formingen av finansbudsjett (se artikkelen Finansbudsjett).