Demokratisentret - Radvalg om Gjabakki vegplass

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

Våren 2008 forestod Naturvernforbundet (Landvernd) et radvalg om vegplassen mellom Thingvallavatn og Laugarvatn. Demokratisentret assisterte. Radvalget ble gjennomført på nettet på mbl.is.

Fem muligheter ble presentert for radvalget. Veg 1 var daværende vegplass. Veg 2 var vegplassen Statens vegvesen gikk inn for. Det ble avgitt 1.351 gyldige stemmer.

Antall poeng ble for veg 1: 4.039, for veg 2: 2.498, for veg 3: 2.468, for veg 5: 2.275,5 og for veg 4: 2.229,5.

Det ble spurt hvorvidt det var en forskjell i oppslutning om veg 1 og veg 2 som ga sikkert grunnlag for å sette veg 1 foran veg 2. Svaret foreligger her.