Våren 2008 forestod Naturvernforbundet (Landvernd) et radvalg om vegplassen mellom Thingvallavatn og Laugarvatn. Demokratisentret assisterte. Radvalget ble gjennomført på nettet på mbl.is.

Fem muligheter ble presentert for radvalget. Veg 1 var daværende vegplass. Veg 2 var vegplassen Statens vegvesen gikk inn for. Det ble avgitt 1.351 gyldige stemmer.

Antall poeng ble for veg 1: 4.039, for veg 2: 2.498, for veg 3: 2.468, for veg 5: 2.275,5 og for veg 4: 2.229,5.

Det ble spurt hvorvidt det var en forskjell i oppslutning om veg 1 og veg 2 som ga sikkert grunnlag for å sette veg 1 foran veg 2. Svaret foreligger her.