Et forslag om sammenslutning av fem kommuner til én ble forelagt velgerne. Det var i september 1997. Parallelt ble de bedt om med bruk av radvalg å ta standpunkt til 13 idéer om navn på den foreslåtte kommunen, til orientering for myndighetene. Velgerne ble bedt om å sette 1 ved det navn som de likte best, „og så videre“. Nærmere veiledning var å finne i valglokalet. Metoden ble ikke presentert på forhånd for andre enn noen valgstyremedlemmer, og navnene ble først presentert dagen før valgdagen.

Det var 701 som leverte stemmeseddel om sammenslutningen. I navnesaken ble det levert 593 gyldige sedler. 238 krysset bare av ett navn, mens 355 brukte muligheten til å ordne navnene, de fleste ved å ordne to eller flere navn ovenfra, men 114 ordnet navn nedenfra, det vil si at de utnyttet den muligheten radvalg gir til å ta helt avstand fra en eller flere av idéene. Det viste seg ikke vanskelig for folk å anvende metoden.