Sett at man i en kommune vil forberede i fondsvalg noen saksområder for til slutt å forelegge sakene til vedtak med tradisjonell avstemning, dvs. for, mot, avstår. Saksområdene kan være skoler, samferdsel og sosiale forhold. Et av saksområdene studeres og diskuteres hvor det kan vise seg å være uenighet til slutt.
Uenighetene tas samlet og behandles effektivt i et omløp i fondsvalg. Saksområdet legges til side uten endelig behandling. Siden går man på samme måte igjennom de andre saksområdene. Etter en slik gjennomgang fortsetter fondsvalg for de enkelte saksområder om det er anledning til. Siden går man til en besluttende behandling i tradisjonell avstemning.