Demokratisentret bestemte i sin tid å få i gang fondsvalg blant tingmenn og varatingmenn om to saker: regulering av fisket og rammeplan om energiutnytting og vern. Prosjektet ble presentert for dem i samtaler, med én eller to ad gangen.

Et prosjektstyre under industridepartementet hadde ansvaret for å forme rammeplanen som skulle inneholde rangering eller gruppering av utnyttelsesmuligheter. Utgangspunkt for idéen om fondsvalg om rammeplan var at når planen ville foreligge ville det naturlig nok bli offentlig diskusjon om den, med forslag om å justere rangeringen og grupperingen, inntil den ville få sin endelige form i Altinget. Fondsvalget om planen ville bli en del av den offentlige diskusjon og ville kunne begynne når prosjektstyret har offentliggjort sin plan.

Sentret hadde i 2008 inntil mars 2009 samtaler med alle aktuelle tingmenn og varatingmenn, ialt 115. Da kom det nyvalg i april, ganske uventet. Det krevde samtaler med ialt 73 nye tingmenn og varatingmenn. De som falt ut ved valget i 2009, får være med. Statsråder som er tingmenn, blir ikke med. I samtalene kom det ikke fram noen betenkeligheter med å ha fondsvalget offentlig, dvs. stemmetilbudene hos hver enkelt; forståelsen var heller den at ville være til fordel for representanter å kunne dokumentere sin innsats på den måten som fondsvalg innebærer. Samtalene var til å gi tingmenn og varatingmenn mulighet til å være forberedt når fondsvalg i de to sakene ville begynne. Noen forklarte at de bare var interessert i den ene av sakene.

Fondsvalg blant tingmenn og varatingmenn om fiskeriregulering begynte i september 2010. Innledningsvis ble 16 saker presentert. Deltakelsen innebar å gjøre forslag om endring av lover og regler for fisket i det offisielle fiskeriår 1. september 2011 til 31. august 2012, og å tilby stemmer når de enkelte saker blir lagt fram. I november var fire saker blitt behandlet. Det kom ikke innvendinger mot metoden, men deltakelsen ble slående liten og den var skeiv med hensyn til partigruppene. Derfor ble fondsvalget avlyst. Fra to av partiene meldte det seg ingen tingmann; disse med i alt 25 tingmenn av Altingets 63. I det ene partiet forklarte en tingmann det slik at fiskerireguleringen hadde vært såpass betent på partiets siste landsmøte at man fryktet uro om tingmennene uttalte seg i en slik undersøkelse. Om fiskerireguleringen er det prinsipiell uenighet mellom partier og delvis innen partier. I et slikt tilfelle kan fondsvalg ikke bygge over motsetninger; for å bygge over motsetningene må det være flere sakskomplekser til behandling og hver sak med flere alternativ. Det var ikke helt uventet at det gikk slik, jfr. drøfting i kapitell om store saker i Demokrati med radvalg og fondsvalg(III.D.4). Uansett ble strevet med å formulere saker lærerikt hvor det kom gjerne flere alternativ på tale i hver sak.