Alminnelig fondsvalg i en bygdekommune

6. sak

Kommunens framtidige stilling

Navn: _________________________________
Personnummer: _________________________
Dato: ____________
 

A Kommunens stilling uendret. stemmer
B Kommunen sluttes sammen med nabokommunen i øst. stemmer
C Kommunen sluttes sammen med de to nabokommunene i øst og i vest. stemmer
D Kommunen sluttes sammen med nabokommunen i vest. stemmer
E Det opprettes en kommune som dekker det område som tradisjonelt var to sysler. stemmer
F Det opprettes en kommune som dekker det område som var Alltingsvalgkrets inntil 2003. stemmer