Alminnelig fondsvalg i en bygdekommune

2. sak

Grensene for Vatnajøkull nasjonalpark innen kommunen

Navn: _________________________________
Personnummer: _________________________
Dato: ____________

A
Uendrede grenser.
stemmer
B
Langisjór og nærmeste område føyes til.
stemmer
C
Området Lakagígar føyes til og derved en del av Eldgjá.
stemmer
D
Området fra Lakagígar vest til Tungnaá føyes til samt en del av Eldgjá.
stemmer
E
Område føyes til med hensyn til den del av fjellet som er vernet ifølge generalplanen.
stemmer
F
Hele kommunen blir innen nasjonalparken.
stemmer