Demokratisentret - Fondsvalg om avgift for søppelhenting stemmeseddelen

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg