[...] Foran, i avsnitt A.13, Der det begynte, ble det vist at det å prioritere og gi poeng med radvalg kan gi første plass til et alternativ som ville ha blitt avvist ved flertallsvalg (i én omgang). Vi ser på samme eksempel med den enkle overførbare stemmegiving. Det dreier seg om 21 som skal velge mellom 5 alternativ. 11 av dem rangordner A,B,C,D,E, mens 10 rangordner B,C,D,E,A. Metoden gir uten videre seier for A, men radvalg gir seier for B med 73 poeng, C får 52 poeng, A 44 poeng, D 31 poeng og E 10 poeng.