I Demokrati med radvalg og fondsvalg blir det undersøkt hvorvidt bruk av radvalg og fondsvalg fører med seg oppriktighet.

Det er oppriktighet å presentere saker i samsvar med det man oppfatter best, nestbest og så videre, og å ytre seg med sin stemme i samsvar med det man synes er best, nestbest og så videre helt til det dårligste, og forresten også å ytre med sine stemmer (i fondsvalg) hvor intenst man føler for saken og sakens alternativ.

Dette blir betraktet

og faktisk flere steder. Forresten er det som en rød tråd i boka at med radvalg og fondsvalg gis det muligheter til å ytre preferanser og med fondsvalg dessuten varierende intensitet. Det er meget sjelden som det gis slike muligheter med tradisjonelle metoder.