Demokratisentret - Sekvenční volba a volba z fondu – cesty k demokracii

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

Björn S. Stefánsson

Demokrati med radvalg og fondsvalg på tjekkisk

Epub
Reykjavík 2012
ISBN 978-9935-9079-9-8
Kindle
Reykjavík 2013
ISBN 978-9935-457-21-9


Sekvenční volba při hlasování a volbách je řešení dávného logického problému, jak zorganizovat volbu dvou nebo více stran. Kniha odpovídá Colemanově vizi (politologie, ekonomie) o pružné organizaci záležitostí, kterou lze přirovnat k peněžnímu systému. Kniha vyzdvihuje Arrowo přijetí skupinových rozhodnutí (ekonomie). Jsou představeny přístupy volby z fondu při tvorbě finančních zákonů a projektů, vytváření pozemních plánů venkova a měst a využití přírodních zdrojů (ekonomie, věda o administrativě, věda o životním prostředí, věda o zdrojích). Praktické využití sekvenční volby a volby z fondu je nahlíženo z pohledu společenské vědy, jak vzniká společnost společným přístupem k záležitostem, a s hlavní antropoligickou otázkou na mysli, co udržuje a obnovuje lidská společenství.