Demokratisentret - Metoda wyboru jakościowego oraz ilościowego

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

Björn S. Stefánsson

Demokrati med radvalg og fondsvalg på polsk

Epub
Reykjavík 2012
ISBN 978-9935-9034-6-4

Kindle
Reykjavík 2013
ISBN 978-9935-457-13-4


Używając metody wyboru ilościowego przy głosowaniach i wyborach rozwiązuje się prastary problem logiki, jak wybrać, kiedy się ma więcej niż dwie możliwości. Książka przedstawia plan Colemana w kwestii rozwiązywania spraw na podobieństwo do systemów pieniężnych (politologia, ekonomia). Książka analizuje tezę Arrow’a o decyzjach grupowych (ekonomia). Wykazuje argumenty za używaniem metody jakościowej w dziedzinie budżetu i planowania gospodarczego, planowania środowiska naturalnego oraz przy użytkowaniu bogactw naturalnych (ekonomia, nauki polityczne, nauki o otoczeniu, o bogactwach naturalnych). Zastosowanie metody jakokościowej i metody ilościowej rozważa się z punktu widzenia socjologii to, w jaki sposób społeczność rodzi się przy wspólnej pracy. Mając na uwadze gruntowną tezę antropologii omawia czym jest, co podtrzymuje i odnawia społeczeństwo.