Demokrati med radvalg og fondsvalg på polsk

Epub
ISBN 978-9935-9034-6-4 Reykjavík 2012

Używając metody wyboru ilościowego przy głosowaniach i wyborach rozwiązuje się prastary problem logiki, jak wybrać, kiedy się ma więcej niż dwie możliwości. Książka przedstawia plan Colemana w kwestii rozwiązywania spraw na podobieństwo do systemów pieniężnych (politologia, ekonomia). Książka analizuje tezę Arrow’a o decyzjach grupowych (ekonomia). Wykazuje argumenty za używaniem metody jakościowej w dziedzinie budżetu i planowania gospodarczego, planowania środowiska naturalnego oraz przy użytkowaniu bogactw naturalnych (ekonomia, nauki polityczne, nauki o otoczeniu, o bogactwach naturalnych). Zastosowanie metody jakokościowej i metody ilościowej rozważa się z punktu widzenia socjologii to, w jaki sposób społeczność rodzi się przy wspólnej pracy. Mając na uwadze gruntowną tezę antropologii omawia czym jest, co podtrzymuje i odnawia społeczeństwo.