Demokratisentret - Demokratiaa rivivaalein ja rahastovaalein

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

Björn S. Stefánsson

Epub
Reykjavík 2012
ISBN 978-9935-9079-5-0
Kindle
Reykjavík 2013
ISBN 978-9935-457-15-8

Demokrati med radvalg og fondsvalg på finsk

Rivivaalien käyttäminen päätöksenteossa ja vaaleissa antaa vastauksen klassiseen ongelmaan, miten toteuttaa vaali useamman kuin kahden vaihtoehdon välillä (formaalilogiikka). Kirja tarjoaa vastauksen Colemanin esittämään haasteeseen kätevästä rahajärjestelmää vastaavasta poliittisen päätöksenteon järjestelmästä (valtio-oppi, taloustiede). Lisäksi esitellään Arrown paradigma kollektiivisesta päätöksenteosta (taloustiede). Kirjassa osoitetaan, kuinka rahastovaaleissa voidaan käsitellä isoja asioita, kuten talousarvion ja investointisuunnitelmien laatimista, maankäytön suunnittelua sekä luonnonvarojen hyödyntämistä. (taloustiede, hallintotiede, ympäristötiede, resurssitalous). Rivi- ja rahastovaalien käyttöä tarkastellaan siitä sosiologian näkökulmasta, että yhteiskunta elää vain, mikäli sen jäsenillä on yhteisiä tehtäviä. Samalla läsnä on sosiaaliantropologian keskeinen kysymys: mikä ylläpitää ja uudistaa yhteiskuntaa?