Demokratisentret - Demokrati med rækkevalg og fondsvalg

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

Björn S. Stefánsson

Demokrati med radvalg og fondsvalg på dansk

epub
Reykjavík 2012
ISBN 978-9935-9034-9-5
Kindle
Reykjavík 2013
ISBN 978-9935-457-09-7

 

Anvendelsen af rækkevalg ved afstemninger og valg er et svar på et klassisk problem: at finde en metode der kan anvendes når valgmulighederne er mere end to (formallogik). Fondsvalg er et svar på Colemans problem: at finde en praktisk udformning for politiske beslutninger der er beslægtet med pengesystemet (statskundskab, økonomi). Arrows teorem om kollektive beslutninger gennemgås (økonomi). Bogen behandler spørgsmålet om, hvordan fondsvalg kan bruges i større sammenhænge som for eksempel i forbindelse med udformningen af finansbudgetter og investeringsplaner, fysisk planlægning og ressourceudnyttelse (økonomi, administrationsteori, miljøvidenskab, ressourceøkonomi). I gennemgangen af anvendelsen af rækkevalg og fondsvalg bliver der anlagt et sociologisk perspektiv: at et samfund kun består, såfremt der findes fælles opgaver, og ligesom anvendelsen heraf ses i en socialantropologisk optik: hvad er det, der skal til for at opretholde et samfund og forny det.