Demokratisentret - Skipulag – Plan – Planning

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

Björn S. Stefánsson
på islandsk, norsk og engelsk

epub
Reykjavík 2013
ISBN: 978-9935-457-31-8
Kindle
Reykjavík 2013
ISBN: 978-9935-457-33-2

Skipulagsfræðilegar greinar. Raðval við deiliskipulag. Sjóðval við svæðisskipulag og fjárhagsáætlun, við rammaáætlun um orkulindir, stjórn fiskveiða o.fl.

Radvalg ved fysisk planlegging. Fondsvalg ved budsjett, fysisk plan, samferdselsplan, plan for energiressurser og for kontroll av fisket i havet.

Sequential choice and fund voting for making master plans, budgets and for environmental control.