Demokratisentret - Kontroll av fisket

Demokratisentret Logo

Lýðræðissetrið Demokratisentret Democracy Center

Forskning og råd om metoder for stemmegivning og valg

Björn S. Stefánsson

på islandsk, norsk og engelsk

epub
Reykjavík 2013
ISBN 978-9935-457-25-7

Kindle
Reykjavík 2013
ISBN 978-9935-457-34-9

 

Sýnt er, hvernig forsendur fiskveiðistjórnar eru bæði lífrænar (næring handa fiskinum) og hagrænar. Athugun á hagfræðiritum um fiskveiðistjórn leiðir í ljós, að hvergi er litið til næringarástandsins í hafinu, undirstöðu aflasældar. Lýst er sjóðvali við mótun fiskveiðistjórnar.

Det vises hvordan det må tas både biologiske hensyn (ernæring for fisken) og økonomiske ved kontroll av fisket. En gjennomgang av den fiskeriøkonomiske litteraturen viser at der mangler helt hensyn til det grunnleggende biologisk forholdet, næringstilgangen i havet. Fondsvalg for regulering av fisket beskrives.

It is argued how both biological aspects (nourishment) and economic must be involved in fisheries control. A review of the literature on fisheries economy shows that a fundamental biological aspect, food availability, is totally missing. Fund voting on the regulating of marine fishing is described.