Regjeringen presenterte sine idéer om grunnlovsendringer angående landets president og ønsket uttalelser om dem fra allmennheten. Følgende uttalelse ble sendt 21. juli 2020.

.... først og fremmest at nogle demokratiske metoder kan fastslås at være bedre end andre.

Peter Kurrild-Klitgaard, statsviter,                                                     
professor Københavns Universitet                                                    
Fra en uttalelse om Demokrati med radvalg og fondsvalgi       

 

  

Å begrense hvor ofte presidenten kan gjenvelges

Vi tenker oss et tilfelle når presidentvalget nærmer seg, at 60% av velgerne vil helt utelukke gjenvalg av presidenten A, mens 40% ønsker han gjenvalgt. Som kandidater er det i tillegg til A de tre, B, C og D. Tilslutningen til disse tre er 25%, 20% og 15%. Det 60% av velgerne mener blir altså ikke realisert.

I radvalg vile saken ville blitt en annen. Da ville de som på ingen måte vil forlenge valget av A, ordne B,C,D; C,D,B,A; D,B,C; B,CD,A osv. Her blir det uunngåelig fler poeng for en av de tre, B, C og D, enn poengene fra de 40% som setter A først. Om dette kan man lese i fire artikler i Demokrati med radvalg og fondsvalg i avsnitt II. Radvalg, A. Innføring og eksemper, dvs.

1. Ny kandidat gir ikke seier til hovedfienden,
2. Unødvendig å ha to omganger,
3. Valg av ny eller gammel, mann eller kvinne og
4. Radvalg vedtektsfestet.

Å gjøre valget av president bedre fundert

I denne sammenheng er det grunn til å studere i boka Radvalg og fondsvalg—Status i 2018. Artikler og kommentarer siden 2003 artikkel 22, Hvordan valget av president blir mer solid ettersom kandidatene blir flere.

*

En prosedyre ved revisjon av grunnloven

I denne anledning minner jeg om muligheten for en prosedyre ved grunnlovsrevisjon beskrevet i boka Radvalg og fondsvalg—Status i 2018. Artikler og kommentarer siden 2003 i artikkel 9, Å forme vedtekter, og i artikkel 20, Rammeplanen fornyet. Der viser det seg hvordan et forsøk å engasjere tingmenn og varatingmenn til å behandle saker i fondsvalg, mislyktes. Uansett det er det grunn til å undersøke muligheten å anvende fondsvalg til å forberede i tingets regi endringer av grunnloven.

(oversatt fra islandsk, med mindre endringer)