Er det stemning for å erstatte nåværende tingmenn ved valget? Dette diskuteres i disse uker, og det vises gjerne til resultatene i nylig gjennomførte prøvevalg på lister i kommende valg. Som det blir vist med et konstruert eksempel, behøver en begrenset fornyelse i prøvevalg ikke fortelle hvilken stemning det faktisk er i denne henseende. Sett at partimedlemmer allment ønsker fornyelse. I dette tilfellet skulle de sette kryss ved to kandidater, hverken mer eller mindre. 7 meldte interesse som kandidater: 2 tingmenn og 5 andre. Vi forutsetter at de aller fleste har ønsket at bare en av de to øverste plassene blir besatt av en av de nåværende tingmenn. De som mener det, plasserer en tingmann på den ene plassen og en ny kandidat på den andre. Da vil det på stemmesedlene veksle mellom de to tingmennene på den ene plassen og mellom de nye kandidatene på den andre. Ettersom de stemmene som er avgitt på de nye kandidatene spres på fem, mens de stemmene som er avgitt på tingmennene er to, er det sannsynlig at resultatet av prøvevalget blir en tingmann på begge plasser. Likevel var stemningen blant prøvevelgerne for fornyelse, og hver av dem oppførte seg i samsvar med det.

           Den allmenne vilje kommer bedre til uttrykk i radvalg. Dette blir vist med et eksempel der sju ønsker plass på lista. Det lages lister, hver med to kandidater: en tingmann og en ny kandidat. Dette gir til sammen 20 ulike lister. Partimedlemene får lov til å ordne listene etter preferanse. En velger som ønsker én ny og én gammel kandidat, noe de fleste gjør, ordner disse listene. En gitt velger setter kanskje pris på tre av listene og setter dem øverst, idet han ordner dem strengt innbyrdes, den ene etter den andre. Videre synes han kanskje at to av listene er umulige og plasserer dem sammen nederst. Endelig gjør han kanskje ikke forskjell på de øvrige. Antall poeng som hver av listene oppnår, beregnes i et program. Det bør være kjent at det dreier seg om enkel matematikk. Resultatet av dette prøvevalget kan bare bli at den listen som beregningen gir flest poeng, inneholder den ene av tingmenene og en ny kandidat. På denne måte blir det fornyelse i samsvar med stemningen.

           Når flere ønsker plass enn i dette eksemplet og antall plasser er større enn her, blir antall mulige lister fort større enn man kan beherske. Antall lister må da begrenses på en eller annen måte, f.eks. ved at det kreves så og så mange anbefalinger for hver liste.

 Morgunbladid, 8. desember 2012 [oversatt fra islandsk]