Nyheter og diskusjon

 • Knut Midgaard: Demokrati med radvalg og fondsvalg

  Bjørn Stefánsson er en skikkelse som det ikke finnes maken til på området gruppeavgjørelser og voteringsteori. Han er en dyktig teoretiker, som på en klargjørende måte har diskutert Arrows umulighetsteorem med Arrow selv. Men ikke alle dyktige teoretikere har nyskapende Les mer
 • Revisjon av den islandske grunnloven

  Regjeringen presenterte sine idéer om grunnlovsendringer angående landets president og ønsket uttalelser om dem fra allmennheten. Følgende uttalelse ble sendt 21. juli 2020.

  Les mer
 • Meningsytringer i avstemning og valg

  Introduksjon på den årlige nederlandsk-flamske statsviterkonferanse, Leiden, 8. juni 2018

  Tolkingen av meningen i avstemninger og valg er et av flere emner innen valgstudier. For det første er avstemning og valg en ytring for den enkelte, for deler av gruppa

  Les mer
 • Hvordan valget av president blir mer solid ettersom kandidatene blir flere

  Nå i februar 2016 når det er fire måneder til det ordinære valget av Islands president er det uvisshet om kandidater. Noen er urolige for, om kandidatene blir så mange som 10 som det synes å vente, at presidenten kan

  Les mer
 • Grunnlovsting: valg og avstemning

  I 2010 hadde Island valg til grunnlovsting med den enkle overførbare stemmegiving (Hares metode). Jeg analyserte valget i en avisartikkel (Personvalg—to valgt) i 2011. Institutt for politikk og administrasjon, Islands universitet, publiserte siden en analyse av valgresultatet av Þorkell Helgason

  Les mer
 • Melodibudskap Grand Prix

  Det var slående lite samsvar i vurderingen hos dommerkollegiene og allmennheten i Melodi Grand Prix i 2014 (10. mai). Dagen etter ble seiersmelodiens budskap diskutert i nyhetstimen i IRK. Man hevdet her at deltakerlandene hadde vist ulik holdning til budskapet

  Les mer
 • 1
 • 2

Søk etter artikler