Demokratisentret har som mål å gjøre radvalg og fondsvalg kjent verden over.
Anvendelse av radvalg og fondsvalg blir sett under sosiologiens synsvinkel om hvordan et samfunn bare lever om det finnes felles oppgaver, og noe liknende, med sosialantropologiens gjennomgangstema i tankene, om hva vedlikeholder et samfunn og fornyer det. Det gjelder ikke minst dem som er i innflytelsesrik posisjon, stortingsmenn og folk i offentlig forvaltning innenlands og internasjonalt....
… det ikke finnes maken til på området gruppeavgjørelser og voteringsteori.
Professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Knut Midgaard

Demokrati med radvalg og fondsvalg

Sekvensielt utvalg under avstemning og valg er en løsning på det eldgamle logikkproblemet om hvordan man holder et valg for mer enn to personer. Fondsvalg svarer på Colemans drøm om et lukket system for å løse problemer som ligner på et pengesystem. Boken tar ut Arrows syn på gruppebeslutninger. Det presenteres hvordan man velger midler

ved utarbeidelse av budsjetter og gjennomføringsplaner, utforming av areal- og byplanlegging og ressursbruk. Den praktiske bruken av radvalg og fondsvalg undersøkes fra sosiologiens perspektiv, hvordan samfunnet skapes gjennom felles styring av problemstillinger, og knyttet til det, med antropologiens hovedprinsipp i tankene, hva som opprettholder det menneskelige samfunnet og fornyer det.

Nyheter og diskusjon

Professoren i sosiologi, Vidar Hallorsson, hadde noe å si i intervju i Reykjavik-avisa Morgunbladid søndag 19. mars som for ham var viktig. Han ga et foredrag om samme emne i foreningen Fritt Ord i Nasjonalmuseet i Reykjavik den 15. april. Jeg...
Bjørn Stefánsson er en skikkelse som det ikke finnes maken til på området gruppeavgjørelser og voteringsteori. Han er en dyktig teoretiker, som på en klargjørende måte har diskutert Arrows umulighetsteorem med Arrow selv. Men ikke alle dyktige...
Regjeringen presenterte sine idéer om grunnlovsendringer angående landets president og ønsket uttalelser om dem fra allmennheten. Følgende uttalelse ble sendt 21. juli 2020..... først og fremmest at nogle demokratiske metoder kan fastslås at være...
Introduksjon på den årlige nederlandsk-flamske statsviterkonferanse, Leiden, 8. juni 2018 Tolkingen av meningen i avstemninger og valg er et av flere emner innen valgstudier. For det første er avstemning og valg en ytring for den enkelte, for deler...
Nå i februar 2016 når det er fire måneder til det ordinære valget av Islands president er det uvisshet om kandidater. Noen er urolige for, om kandidatene blir så mange som 10 som det synes å vente, at presidenten kan bli valgt med bare 11% av...
I 2010 hadde Island valg til grunnlovsting med den enkle overførbare stemmegiving (Hares metode). Jeg analyserte valget i en avisartikkel (Personvalg—to valgt) i 2011. Institutt for politikk og administrasjon, Islands universitet, publiserte siden...
Det var slående lite samsvar i vurderingen hos dommerkollegiene og allmennheten i Melodi Grand Prix i 2014 (10. mai). Dagen etter ble seiersmelodiens budskap diskutert i nyhetstimen i IRK. Man hevdet her at deltakerlandene hadde vist ulik holdning...
Demokratisentret bestemte i sin tid å få i gang fondsvalg blant tingmenn og varatingmenn om to saker: regulering av fisket og rammeplan om energiutnytting og vern. Prosjektet ble presentert for dem i samtaler, med én eller to ad gangen. Et...
Det dreier seg om refleksjoner som tar utgangspunkt i et forsøk på Island å etablere en grunnlovsforsamling på 25. Den skulle velges i november 2010. Imidlertid ble valget erklært ugyldig. Uansett, utpekte Alltinget de 25 som beregningene av det...

Søk etter artikler