Demokratisentret har som mål å gjøre radvalg og fondsvalg kjent verden over.
Anvendelse av radvalg og fondsvalg blir sett under sosiologiens synsvinkel om hvordan et samfunn bare lever om det finnes felles oppgaver, og noe liknende, med sosialantropologiens gjennomgangstema i tankene, om hva vedlikeholder et samfunn og fornyer det. Det gjelder ikke minst dem som er i innflytelsesrik posisjon, stortingsmenn og folk i offentlig forvaltning innenlands og internasjonalt....
… det ikke finnes maken til på området gruppeavgjørelser og voteringsteori.
Professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Knut Midgaard

Demokrati med radvalg og fondsvalg

Sekvensielt utvalg under avstemning og valg er en løsning på det eldgamle logikkproblemet om hvordan man holder et valg for mer enn to personer. Fondsvalg svarer på Colemans drøm om et lukket system for å løse problemer som ligner på et pengesystem. Boken tar ut Arrows syn på gruppebeslutninger. Det presenteres hvordan man velger midler

ved utarbeidelse av budsjetter og gjennomføringsplaner, utforming av areal- og byplanlegging og ressursbruk. Den praktiske bruken av radvalg og fondsvalg undersøkes fra sosiologiens perspektiv, hvordan samfunnet skapes gjennom felles styring av problemstillinger, og knyttet til det, med antropologiens hovedprinsipp i tankene, hva som opprettholder det menneskelige samfunnet og fornyer det.

Nyheter og diskusjon

Det dreier seg om en idé som har tatt form etter erfaringen med fondsvalg i kommunen Skaftárhreppur. Demokratisentret ordnet valget. Det var et allment fondsvalg, dvs. alle i valgregistret fikk være med. Fondsvalget i Skaftárhreppur varte ett år....
Demokrati med radvalg og fondsvalg foreligger som ebok på de språk som verket allerede finnes på. Demokratisentret har publisert disse der det ikke fantes kontrakt om utgivelse.
Demokrati med radvalg og fondsvalg har kommet ut hos Stidin i Torshavn på Færøyane med tittelen Fólkaræði við raðvali og grunnvali .
Demokrati med radvalg og fondsvalg er kommet ut på spansk hos Ediciones Gondo i Toledo i Spania med tittelen Votaciones Posicionales y Votaciones de Fondos .
Det dreier seg om refleksjoner som tar utgangspunkt i et forsøk på Island å etablere en grunnlovsforsamling på 25. Den skulle velges i november 2010. Imidlertid ble valget erklært ugyldig. Uansett, utpekte Alltinget de 25 som beregningene av det...
Demokratisentret bestemte i sin tid å få i gang fondsvalg blant tingmenn og varatingmenn om to saker: regulering av fisket og rammeplan om energiutnytting og vern. Prosjektet ble presentert for dem i samtaler, med én eller to ad gangen. Et...
Det var slående lite samsvar i vurderingen hos dommerkollegiene og allmennheten i Melodi Grand Prix i 2014 (10. mai). Dagen etter ble seiersmelodiens budskap diskutert i nyhetstimen i IRK. Man hevdet her at deltakerlandene hadde vist ulik holdning...
I 2010 hadde Island valg til grunnlovsting med den enkle overførbare stemmegiving (Hares metode). Jeg analyserte valget i en avisartikkel (Personvalg—to valgt) i 2011. Institutt for politikk og administrasjon, Islands universitet, publiserte siden...
Nå i februar 2016 når det er fire måneder til det ordinære valget av Islands president er det uvisshet om kandidater. Noen er urolige for, om kandidatene blir så mange som 10 som det synes å vente, at presidenten kan bli valgt med bare 11% av...

Søk etter artikler