Nyheter og diskusjon

 • Meningsytringer i avstemning og valg

  Introduksjon på den årlige nederlandsk-flamske statsviterkonferanse, Leiden, 8. juni 2018

  Tolkingen av meningen i avstemninger og valg er et av flere emner innen valgstudier. For det første er avstemning og valg en ytring for den enkelte, for deler av gruppa

  Read More
 • Hvordan valget av president blir mer solid ettersom kandidatene blir flere

  Nå i februar 2016 når det er fire måneder til det ordinære valget av Islands president er det uvisshet om kandidater. Noen er urolige for, om kandidatene blir så mange som 10 som det synes å vente, at presidenten kan

  Read More
 • Grunnlovsting: valg og avstemning

  I 2010 hadde Island valg til grunnlovsting med den enkle overførbare stemmegiving (Hares metode). Jeg analyserte valget i en avisartikkel (Personvalg—to valgt) i 2011. Institutt for politikk og administrasjon, Islands universitet, publiserte siden en analyse av valgresultatet av Þorkell Helgason

  Read More
 • Melodibudskap Grand Prix

  Det var slående lite samsvar i vurderingen hos dommerkollegiene og allmennheten i Melodi Grand Prix i 2014 (10. mai). Dagen etter ble seiersmelodiens budskap diskutert i nyhetstimen i IRK. Man hevdet her at deltakerlandene hadde vist ulik holdning til budskapet

  Read More
 • Fondsvalg blant tingmenn og varatingmenn

  Demokratisentret bestemte i sin tid å få i gang fondsvalg blant tingmenn og varatingmenn om to saker: regulering av fisket og rammeplan om energiutnytting og vern. Prosjektet ble presentert for dem i samtaler, med én eller to ad gangen.

  Read More
 • Å forme vedtekter

  Det dreier seg om refleksjoner som tar utgangspunkt i et forsøk på Island å etablere en grunnlovsforsamling på 25. Den skulle velges i november 2010. Imidlertid ble valget erklært ugyldig. Uansett, utpekte Alltinget de 25 som beregningene av det ugyldige

  Read More
 • 1
 • 2