epub
ISBN: 978-9935-457-72-1
Kindle
ISBN: 978-9935-457-73-8
Paperback
ISBN:978-9935-457-74-5

 

Måten å behandle store saker i fondsvalg, beskrevet i Demokrati med radvalg og fondsvalg (2003), ble et gjennombrudd for innsikten i anvendeligheten av fondsvalg. Artikler siden viser stadig klarere hvordan anvending av radvalg og fondsvalg må kunne avspeile en framgangsmåte og stemning som preger et samfunn som er godt, men som er så fåtallig at det er ikke behov for formelle metoder for å føre samfunnets kvaliteter videre. Noen av artiklene klargjør hvor omfattende metodene er. Det vil gjelde små samfunn og foreninger og storsamfunnet (stat, forbund av stater). Det kan også dreie seg om mulighetene til politisk-økonomisk integrering hvor metodene anvendes enten som bestemmende eller sonderende.