Lýðræði með raðvali og sjóðvali á dönsku
Þýtt úr íslensku eftir Rikke May Kristthorsson

epub
ISBN 978-9935-9034-9-5 Reykjavík 2012
Kindle
ISBN 978-9935-457-09-7 Reykjavík 2013
Paperback
ISBN 978-9935-457-81-3 Reykjavík 2019Anvendelsen af rækkevalg ved afstemninger og valg er et svar på et klassisk problem: at finde en metode der kan anvendes når valgmulighederne er mere end to (formallogik). Fondsvalg er et svar på Colemans problem: at finde en praktisk udformning for politiske beslutninger der er beslægtet med pengesystemet (statskundskab, økonomi). Arrows teorem om kollektive beslutninger gennemgås (økonomi). Bogen behandler spørgsmålet om, hvordan fondsvalg kan bruges i større sammenhænge som for eksempel i forbindelse med udformningen af finansbudgetter og investeringsplaner, fysisk planlægning og ressourceudnyttelse (økonomi, administrationsteori, miljøvidenskab, ressourceøkonomi). I gennemgangen af anvendelsen af rækkevalg og fondsvalg bliver der anlagt et sociologisk perspektiv: at et samfund kun består, såfremt der findes fælles opgaver, og ligesom anvendelsen heraf ses i en socialantropologisk optik: hvad er det, der skal til for at opretholde et samfund og forny det.

 

Bogomslag af Fredrik Barth

... et originalt og værdifuldt studie i, hvordan grupper kan opnå at træffe beslutninger på en kollektiv måde i situationer, hvor der er mange valgmuligheder og forskellige præferencer. Det handler om demokratisk styring og de alternative fremgangsmåder ved afstemning, som er bedst egnet til forskellige sager under forskellige forhold.

Mens enkle flertalsafgørelser er tilstrækkelige, når det gælder valg mellem to enkle valgmuligheder, ved vi, at vanskelighederne opstår, når der er tale om mange valgmuligheder, når præferencerne er forskellige, eller når stabile flertal blokerer for minoriteternes synspunkter. Dette er klassiske problemer, der alle dage har optaget beslutningstagere, fra konsilerne, som valgte paver og kejsere, til valgprocedurer der er udviklet af matematikeren J-C Borda i forbindelse med tildeling af medlemsskab i Det franske Akademi, til Kenneth Arrows spilteoretiske analyser. Bjørn Stefansson bringer hele problemfeltet videre i dette vigtige studie af rækkevalg og fondsvalg. Stefansson viser, hvordan ordninger med rækkevalg eller fondsvalg muliggør kollektive beslutninger, som er følsomme over for fordelingen af præferencer og prioriteringer i en gruppe. Hans analyse favner hele problematikken fra regler og praktiske fremgangsmåder, via teoretiske modelleringer til analyser af praktiske forsøg, som han har tilrettelagt inden for forskellige grupper i Island. Stefansson demonstrerer, hvordan de forskellige fremgangsmåder egner sig til forskellige sager og gruppesammensætninger. Han viser, hvordan demokratisk praksis og sindelag fremmes der, hvor man benytter sig af disse afstemningsregler.

Fremstillingen er klar og koncis; den har en stor teoretisk og praktisk betydning; og den tjener demokratiske interessser på forbilledlig vis.