Democracy with Sequential Choice and Fund Voting in Czech

Epub
ISBN 978-9935-9079-9-8 Reykjavík 2012
Kindle
ISBN 978-9935-457-21-9 Reykjavík 2013


Sekvenční volba při hlasování a volbách je řešení dávného logického problému, jak zorganizovat volbu dvou nebo více stran. Kniha odpovídá Colemanově vizi (politologie, ekonomie) o pružné organizaci záležitostí, kterou lze přirovnat k peněžnímu systému. Kniha vyzdvihuje Arrowo přijetí skupinových rozhodnutí (ekonomie). Jsou představeny přístupy volby z fondu při tvorbě finančních zákonů a projektů, vytváření pozemních plánů venkova a měst a využití přírodních zdrojů (ekonomie, věda o administrativě, věda o životním prostředí, věda o zdrojích). Praktické využití sekvenční volby a volby z fondu je nahlíženo z pohledu společenské vědy, jak vzniká společnost společným přístupem k záležitostem, a s hlavní antropoligickou otázkou na mysli, co udržuje a obnovuje lidská společenství.